• Excision de Quisteo o Nodulo Tiroideo
  • Operación de Sistrunk
  • Lobectomia Tiroidea
  • Tiroidectomia Total
  • Tiroidectomia Total con Disección Ganglional Central
  • Disección Ganglional Bilateral de Cuello
  • Paratiroidectomia Uni o Multiganglional
  • Adrenalectomia por Laparoscopia

Última modificación:
Viernes 8 de septiembre de 2017